Ved defekte døråpnere til oppgangen

Det hender at sameierne opplever problemer med å få åpnet inngangsdøren til sin oppgang. Styret ber om at man i slike tilfeller går gjennom garasjen for å komme seg inn, eller eventuelt ringer på hos noen man kjenner. Noen av sameierne som bor i første etasje opplever at det bankes på ruter og verandadører ved defekt døråpner, noe som kan oppleves ubehagelig.

Noen ganger skyldes problemene med å få åpnet døren at noen har slått av bryteren på dørautomatikken. Da brytes også strømmen til brikkeleseren. Bryteren til dørautomatikken er liten, og sitter på siden av «kassen» på toppen av døren. (Det er ikke den store hvite bryteren som holder døren åpen ved f.eks. varelevering).

Meld gjerne fra til styret på e-post: lillonydalen@mittusbl.no, hvis problemet vedvarer.