Styretavla i oppgang D

Siden i høst har det hengt en elektronisk tavle i oppgang D i sameiet. Dette var et prøveprosjekt som det forrige styret inngikk med firmaet Styretavla AS.

Det nye styret har gjort en vurdering av de ulike informasjonskanalene styret har, sett opp mot økonomiske kostnader og ressursbruk. Styret har besluttet å ikke gå videre med elektroniske tavler i oppgangene.

Styret har vurdert det slik at dersom vi skal benytte elektroniske informasjonstavler i sameiet Lillo Nydalen, må det være én tavle i hver oppgang. Engangskostnaden for å sette opp slike tavler i hver oppgang, er ca. kr. 75 000,-. I tillegg kommer månedlige driftskostnader, vedlikehold, mm. Styret mener denne kostnaden er noe høy, og har derfor valgt å ikke gå videre med denne informasjonskanalen.