Arbeider i Kristoffer Aamodts gate

Selvaag Bolig Lillohøyden AS skal ferdigstille gangveien langs Kristoffer Aamodts gate, inntill vår eiendom, samt krysset Kristoffer Aamodts gate/Fernanda Nissens gate. Ferdigstillelse av Kristoffer Aamodts gate og krysset Krsitoffer Aamodts gate/Fernanda Nissens gate er en forutsetning for ferdigattest for alle eiendommene i Fernanda Nissensgate. Gangveien skal trekkes litt inn mot vår eiendom, og skal gå i flukt med gangveien på oversiden av krysset Kristoffer Aamodts gate/Fernanda Nissens gate. I denne forbindelse vil det bli bygget en ny støttemur mot nedkjørselen til garasjen med en penere steintype enn den vi har i dag. Det vil også bli satt opp et rekkverk på toppen av muren, samt beplantning med trær.

 

I denne forbindelse skal Vann- og avløpsetaten først flytte rør i området. Implenia AS utfører arbeidene for vann- og avløpsetaten. I forbindelse med disse arbeidene, ledes gangtrafikk i nedkjøringen til garasjen. Styret har hatt møte med Implenia AS, hvor vi luftet våre bekymringer angående trafikksikkerheten i anleggsperioden. Implenia AS skal sette opp flere sladrespeil for å bedre sikten til sjåførene, samt skilt for de gående som minner dem om at dette er en trafikkert vei. Vi har også bedt dem om å strø godt, slik at det ikke skal være glatt i veibanen. Styret vil kreve leie for snuplassen vår, der Implenia AS har satt opp en brakke og lagrer utstyr. Brakkeriggen på høyden mot Akerselva samt på nedsiden av høyden mot elva, tilhører Veidekke. Disse er midlertidige, står på Veidekkes tomt, og er satt opp i forbindelse med prosjektet Nygaardskvartalet.

 

Implenia AS forventer å være ferdig med sine arbeider i løpet av mai. Vi henstiller alle beboere til både å kjøre forsiktig og å være oppmerksom når man beveger seg til fots i nedkjørselen.