Årsmøter 2019

Årsmøtet for sameiet Lillo Nydalen 2019 avholdes

torsdag 25. april kl. 19.00 på Fernanda Nissens skole.

Årsmøte for parkeringssameiet Lillo Nydalen 2019 avholdes

torsdag 25. april kl. 17.30 på Fernanda Nissens skole.

Egne innkallinger vil bli sendt ut 8-20 dager før møtene, jf. vedtektene.