Arbeid på balkonger fredag 8. og lørdag 9. mars 2019

Strukta AS skal montere ekstra fester i enden av rekkverkene på balkongene mot vest i bygg A og bygg C.

Arbeidet skal foregå fredag 08.03.2019 og lørdag 09.03.2019 i tidsrommet 08.00-16.00.

Arbeidet blir utført fra lift og håndverkerne trenger ikke å komme inn i leilighetene.

Det er sendt ut varsel til alle seksjonseiere per e-post, og de leilighetene det gjelder får i tillegg et varsel hengt på døren sin.