Hærverk i opp. B og garasjen samt tyveri søndag 31. mars 2019

Dessverre har sameiet blitt utsatt for hærverk og tyveri i dag. Postkasser i B-oppgangen er brutt opp og forsøkt brutt opp. I tillegg er en bilrute er knust i garasjen, og vi ser av videoovervåkningen at personen forlater området vårt med en gitar, to bager/ryggsekker og en koffert. En sykkel (antakelig tilhørende en beboer her) har blitt hensatt i garasjen men ikke tatt med ut fra eiendommen. Gitaren, en koffert og en bag ser ut til å ha blitt stjålet fra bodområdene i A/B-oppgangen. Styret er på saken, som vil bli politianmeldt. Videobevis vil overleveres politiet.