Innbruddet 18. og 19. mars 2019 har fått referansenummer hos politiet

Styret har nå mottatt et referansenummer for det anmeldte innbruddet 18. og 19. mars 2019 fra Oslo Politidistrikt. Referansenummeret er: 14747566 17755/19-201. Dere kan oppgi referansenummeret i forbindelse med egne anmeldelser av stjålne eiendeler under innbruddet.