Nytt om arbeidene i Kristoffer Aamodts gate

Selvaag Bolig Lillohøyden AS skal ferdigstille gangveien langs Kristoffer Aamodts gate, inntill vår eiendom, samt krysset Kristoffer Aamodts gate/Fernanda Nissens gate. Forut for dette arbeidet måtte Vann- og avløpsetaten flytte rør i området. Arbeidet med flytting av rør ble utført av Implenia AS på vegne av Vann- og avløpsetaten, og er nå ferdig. Firmaet Topaas og Haug AS setter nå i gang arbeidene med ferdigstillelse av gangvei og kryss. Forventet oppstart er 11. juni, og arbeidene kommer til å pågå frem til månedsskiftet august/september 2019. Vi henstiller alle beboere til fortsatt å kjøre forsiktig og å være oppmerksom når man beveger seg til fots i nedkjørselen.

 

Ferdigstillelse av Kristoffer Aamodts gate og krysset Kristoffer Aamodts gate/Fernanda Nissens gate er en forutsetning for ferdigattest for alle eiendommene i Fernanda Nissensgate. Gangveien skal trekkes litt inn mot vår eiendom, og skal gå i flukt med gangveien på oversiden av krysset Kristoffer Aamodts gate/Fernanda Nissens gate. I denne forbindelse vil det bli bygget en ny støttemur mot nedkjørselen til garasjen med en penere steintype enn den vi har i dag. Det vil også bli satt opp et rekkverk på toppen av muren, samt beplantning med trær.

 

Brakkeriggen på høyden mot Akerselva samt på nedsiden av høyden mot elva, tilhører Veidekke. Disse er midlertidige, står på Veidekkes tomt, og er satt opp i forbindelse med prosjektet Nygaardskvartalet.