Vannlekkasje torsdag 6. juni 2019

 Det har vært vannlekkasje i sameiet i dag torsdag 6. juni 2019.

Det er et rør som har gått lekk i bodområdene i bygg B (C- og D-oppgangen). Lekkasjen er stoppet, og vaktmesteren er her for å suge opp vannet. Noen boder er berørt, og noen parkeringsplasser.

Følgende boder er berørt:

107-115 i etasje -1

125-130 i etasje -1

143-148 i etasje -1

170 i etasje -2

De som eier disse bodene bør ta en titt.

Følgende garasjeplasser er berørt:

30, 31, 32, 33, 34.

De som har biler stående på disse bør flytte bilene sine og vurdere å spyle dem frie for eventuelle salter vannet har dratt med seg fra betongen da disse potensielt kan skade lakken.

Se også nyhetsbrev sendt henholdsvis sameiet og garasjesameiet.