Flytting av blomsterkasser i uke 27

Styret har besluttet å flytte blomsterkassene som står langs med fasaden mellom oppgang E og F.

Arbeidene utføres i uke 27 (neste uke). Se lenke under for mer informasjon.

Flytting av blomsterkasser