Årsak og forsikring vannlekkasjer 06.06.2019 og 26.06.2019

Begge lekkasjene skyldes at rørene for de innvendige taknedløpene gled fra hverandre. Utbygger ved Strukta AS og Askim & Mysen Rør AS vedkjenner seg ansvaret, men ønsker at begge skadene skal gå gjennom vårt forsikringsselskap W.R.Berkley Insurance Norway NUF

Berkley vil selvfølgelig søke regress mot utbygger/entreprenør.

Askim & Mysen Rør AS er allerede i gang med å utbedre, forsterke og kvalitetssikre alle taknedløpene i sameiet slik at dette ikke skal skje igjen.

For de som har fått vann i bodene sine har vi fått beskjed fra Berkley om følgende:

 • Kostnader for ta ut det som ikke er skadet av vannet dekkes av sameiets forsikring.
 • Kostnader tilknyttet det som må fjernes pga skade av vannet, må hver enkelt eier evt. ta dette selv, eller med sine respektive forsikringsselskap. Det er derfor viktig at dette splittes og spesifiseres.
 • Alle krav rettet mot sameiets forsikring samordnes gjennom sameiet og sendes til e-post lillonydalen@mittusbl.no slik at all korrespondanse går via sameiet
 • Sameiet sender så til Berkley et oppsett/timeliste for rydding av det som ikke er skadet, og Berkley vil kunne utbetale til hver enkelt.
 • Det inventaret som er skadet av vannet, og tid til rydding av dette, må hver enkelt sende til sine respektive forsikringsselskap.

  Vårt forsikrinsselskaps takstmann har hatt befaring og han har rekvirert et firma til «opptørking». Dette firmaer starter arbeidet i dag onsdag 3. juli.

  Alle utbedringsarbeider skjer gjennom vårt forsikringsselskaps skadeoppgjørsfirma Crawford & Company Norway

  Mvh Styret
  Sameiet Lillo Nydalen