Nytt innbrudd natt til 8. august 2019 og utbedring av dører

Vi har dessverre hatt et nytt innbrudd igjen i natt. Det ser ut til at det er en enkeltperson som har brutt seg inn via D-oppgangen, og kommet seg inn i bodområdet under A- og B-blokka (oppgang A, B, C og D) i etasje -1. Vi ber alle som har bod i området om å sjekke boden sin.

Styret er på saken, og melder fra til både politiet og forsikringsselskapet. Vi har sikret videomateriale som blir overlevet politiet. Som tidligere må den enkelte sameier melde fra om tapte eiendeler til eget forsikringsselskap, mens skader på dører og boder skal dekkes av sameiets forsikring.

Nye dører etter innbruddet vi hadde i mars er omsider på plass, og arbeidet med å skifte skadede dører begynner i neste uke. Døren fra garasjen opp til A- og B-oppgangen vil bli prioritert.