Forsøpling ved søppelbeholderne

Det har gjentatte ganger vært forsøpling ved søppelbeholderne i sameiet. Dette dreier seg både om papp som plasseres ved siden av papp- og søppelbeholderne, og glass og metall som plasseres ved siden av våre beholdere eller ved siden av glass- og metallcontaineren til Oslo kommune når denne er full. Det hender også at det hensettes søppel som skal leveres ved en gjenvinningsstasjon og som ikke skal kastes i våre søppelbeholdere.

Både beboere i vårt sameie og andre legger fra seg søppel, glass&metall og papp-/papiremballasje.

Renovasjonsetaten fjerner ikke hensatt søppel.

Alle beboere må håndtere sitt eget avfall, og bes vente til pappen er tømt dersom pappbeholderne ved alle tre søppelpunkter i sameiet er fulle. Dersom du har glass/metall-avfall og containeren er full, finnes det ytterligere et renovasjonspunkt ved rundkjøringen ved Lillogata (sør for Fernanda Nissensgate 7 og 10, langs elven).