Garasjevask 17. oktober kl. 08 – 16

Høstens vask av garasjen skal gjøres torsdag 17. oktober 2019 kl. 08:00-16:00.
Alle biler og motorsykler må være fjernet i perioden.
Alle biler og motorsykler som ikke er fjernet vil bli bøtelagt.
Eiere av garasjeplasser som leier ut plassen sin, plikter å informere sine leietakere.
Se vedlagte skriv fra vaktmester.