Navnelister ved ringeklokkene – frist for å reservere seg er 6. oktober 2019

Styret har fått mange henvendelser om navnelister ved ringeklokkene i sameiet. Vi har nå besluttet å lage laminerte lister med navn på seksjonseier og anropsnummer ved ringeklokkene.

Listene vil oppdateres to ganger i året, og det vil ikke gjøres endringer utover disse tidspunktene. Dette fordi det er tidkrevende oppgave å vedlikeholde slike lister.

Det er kun seksjonseiere som vil bli oppført på listene. Dersom boligen din leies ut, kan du altså velge å ha seksjonseiers navn på listen, eller å ikke ha navn på listen.

Dersom du ikke ønsker navnet ditt på listen, må du sende en mail til styret innen 6. oktober 2019.