Infomøte innbrudd onsdag 9. oktober kl. 18 i garasjen

Styret vil avholde informasjonsmøte angående innbruddene vi har opplevd den siste tiden førstkommende onsdag kl. 18.00.
Møtet vil vare én time, og avholdes i garasjen ved inngangen til oppgang A og B.
Agenda:
– Tom innleder og forteller litt om status
– Kent Erik forteller litt om erfaringer/kontakt med politiet og forsikringsselskapet
– Henning sier litt om lås- og låsbrikkesystemet og kameraovervåkningen