Nye gjesteparkeringskort deles ut mandag 16/12 og onsdag 18/12 kl. 18-20

Styret har mottatt nye gjesteparkeringskort som gjelder fra 01.01.2020.

Gjesteparkeringskortene deles ut på følgende tidspunkter:

  • Mandag 16. desember 2019 kl. 18.00 – 20.00
  • Onsdag 18. desember 2019 kl. 18.00 – 20.00

Utleveringssted er styrerommet i første etasje i oppgang D.

Husk legitimasjon!

Kun registrerte seksjonseiere kan hente ut kortene. Dersom du selv er forhindret fra å møte, kan du gi fullmakt til noen som kan hente ut for deg. Den du eventuelt gir fullmakt til, må også legitimere seg.

Hver seksjon får to gjesteparkeringskort.

NB! De gamle gjesteparkeringskortene utløper 31.12.2019. Fra 1. januar 2020 må du ha nytt gjesparkeringskort for å unngå parkeringsgebyr.