Sameiet trenger nye styremedlemmer

Styret i sameiet har behov for flere styremedlemmer.

 1. Supplering til styret for styremedlem Marianne Rudolph-Lund

Marianne Rudolph-Lund har flyttet fra sameiet, og har dermed trukket seg fra styret. Derfor trenger vi et nytt styremedlem etter Marianne.

Valgkomiteen panlegger ekstraordinært sameiemøte for å velge inn nytt styremedlem. Antakelig vil møtet avholdes i garasjen, og i løpet av januar (dato ikke fastsatt).

Hvis du er interessert, eller har forslag på andre, ta kontakt på e-post: lillonydalen@mittusbl.no.

FRIST: 18. desember 2019.

 

 1. Styremedlemmer til ordinært årsmøte 26. mars

Alle styremedlemmer samt styreleder er på valg på sameiets ordinære årsmøte 26. mars 2020. På grunn av utskiftninger i styret vil det bli behov for minst to nye styremedlemmer.

Vi ber om at forslag til styremedlemmer som skal velges på ordinært årsmøte, sendes lillonydalen@mittusbl.no.

Det er også mulig det blir behov for styremedlemmer til parkeringssameiet. Forslag til styremedlemmer i parkeringssameiet kan også sendes til lillonydalen@mittusbl.no.

FRIST: 1. mars 2020.

Det er en sterk overvekt av menn i styret, og vi oppfordrer derfor kvinner til å melde sin interesse.

 

Litt om styrets oppgaver:

Å sitte i styret i sameiet vårt er både interessant og sosialt. Som styremedlem får du mulighet til å bidra på flere områder, og mulighet til å tilegne deg ny kunnskap og ny kompetanse. Styret har i 2018 hatt møter ca. annenhver uke. Fra nyttår er det planlagt styremøter hver tredje uke. Oppgavene er varierte, og fordeles mellom styremedlemmene ut fra interesser og kompetanse. Mellom styremøtene følges de ulike oppgavene opp av den/de som har ansvaret. Styret har også noen sosiale sammenkomster.

Av oppgavene som gjøres kan eksempelvis følgende nevnes:

 • Oppfølging mot utbygger
 • Diverse byggteknisk (heiser, ventilasjon, gulvvarme osv.), oppfølging av serviceavtaler, vedlikehold mm.
 • Brannalarm og røykventilasjon
 • Kommunikasjon på nettside og e-post
 • Økonomi; budsjett, regnskap, fakturaer
 • Forsikring; melde inn skader og diverse oppfølging
 • Oppfølging renovasjon, gartner, vaktmester, vaskefirma, vektertjeneste
 • HMS
 • Bestilling av nøkler og nøkkelbrikker
 • Oppfølging videoovervåkning
 • Oppfølging Q-park, gjesteparkering
 • Kontakt med USBL, nabosameiene, offentlige myndigheter og eksterne entreprenører
 • Planlegging av sosiale aktiviteter (dugnad mm.)

Bli med og bidra i ditt sameie!

 

Med vennlig hilsen,

Valgkomiteen i sameiet Lillo Nydalen

Farshid Ezligini og Hanne Kolby