Årsmøte 2020

Gjennomføring av årsmøtet 2020
Grunnet situasjonen vi er i om dagen fikk vi som dere vet ikke gjennomført vårt ordinære årsmøte 26.03.19. Dette har vår forretningsfører USBL gjennom NBBL forsøkt å gjøre noe med. USBL opplyser i dag at regjeringen vil åpne for at vi kan gjennomføre årsmøtet digitalt. Dette er ikke endelig vedtatt, men forventes å gå i orden i løpet av noen dager.

USBL arbeider med en teknisk løsning på dette som vil være klar rett etter påske.
Så snart denne løsningen er oppe å går, har vi i styret besluttet at vi følger USBL sin anbefaling og i år gjennomfører årsmøtet for både bolig- og parkeringssameiet på denne måten.

Hva må du gjøre?
Den enkelte seksjonseier må registrere seg på “min side” hos USBL. Vennligst se denne siden for informasjon.

Hvordan fungerer dette?
Møtet vil ​ikke​ være et videomøte hvor beboere møtes i sanntid. Dette gjør at vi blir noe begrenset med tanke på saker som kan føres. Det vil etter anbefaling av USBL kun bli gjennomført ordinære årsmøtesaker som årsregnskap, årsmelding, styrehonorar og valg.

Møtet gjennomføres ved at beboere (seksjonseiere) logger seg inn på “min side” og registrer sin stemme på hver enkelt sak som ligger i sakslisten. Denne siden vil være tilgjengelig i et begrenset tidsrom, eksempelvis 7 dager.