Ved brann

Er brannen håndterbar, slukk brannen og følg anvisningen om feilalarm, se vedlagt veiledning ovenfor. Ring brannvesenet og forklar situasjonen. Husk at røyken er svært giftig, og kan sette deg ut av spill etter bare noen få åndedrag.

Er brannen uhåndterbar, så lukk dører og vinduer for å begrense spredningen av brann og røyk. Evakuer leiligheten, finn nærmeste brannmelder og trykk på denne slik at brannalarmen utløses i bygget. Ring brannvesen og meld fra.

Orienter brannvesenet når de ankommer.

NO/EN – Veiledning ved utløst alarm

Ved falsk alarm

Se veiledning over.

Feiltilstand – piping fra branntavle

Dersom branntavlen gir fra seg høy pipelyd og det står «Brannsentral i feiltilstand» på displayet, trykk «Stopp summer», og varsle styret på e-post. Feilen vil følges videre opp av vaktmester.

Brannsikkerhet – ikke lagre gjenstander i rømningsveiene!

Se vedlagte informasjon om viktigheten av å ha frie rømningsveier:

Lagring i rømningsveier