I felleskostnadene for boligsameiet (ikke parkeringssameiet) inngår bl.a.:

 • Vaktmester – inkl. snømåking, strøing og feiing om våren
 • Gartner – vedlikehold av grøntanlegg, lekeplasser og uteområder (klipping av gress/hekk og blomster, luking)
 • Renhold – trapper, korridorer og inngangspartier
 • Fjernvarme – oppvarming og varme av fellesarealer og leiligheter. Det faktureres et a-kontobeløp som avregnes når året er omme
 • Strøm –  i fellesarealer
 • Forsikring – bygningsforsikring
 • Honorar forretningsfører
 • Andre honorarer – juridisk og teknisk + kontroll av parkering (Q-park)
 • Styrehonorar
 • Drift og vedlikehold av tekniske anlegg som sanitær- varme- og sprinkleranlegg, ventilasjon inkl. røykventilasjon, brannalarm- og nødlysanlegg, heiser, nødstrømsanlegg, garasjeport, kamera- og adgangskontrollanlegg mm.
 • TV/bredbånd
 • Drift og vedlikehold av bygg – inkl. postkasser, dører, låser etc.
 • Utgifter til veilaget Fernanda Nissens gate
 • Leie av gjesteparkeringsplasser – av parkeringssameiet