Garasje & gjesteparkering

Garasjeanlegget driftes som et eget sameie. Det er derfor ikke alle leligheter som har en egen parkeringsplass. Parkeringsplassen skal kun benyttes til parkering av motorvogn, tilhenger, scooter eller MC innenfor egen oppmerket plass. Det er altså ikke tillatt å lagre takboks, bildekk, kajakk eller
andre eiendeler på parkeringsplassen eller i fellesarealer i garasjeanlegget.

Garasjen og gjesteparkeringene kontrolleres av Aimo park. Feilparkeringer og missbruk av parkeringsplasser kan medføre kontrollgebyr.

Vedtekter & Husordensregler for Parkeringssameiet Lillo Nydalen
Parkeringssameiet Lillo Nydalen – Vedtekter
Parkeringssameiet Lillo Nydalen – Husordensregler

Tilgang til garasjeport

Garasjeporten er automatisk og kan enten åpnes ved å ringe eller sende SMS (kun registrerte nummer) eller ved bruke nøkkelbrikke. Det er kun eiere av parkeringsplasser som har mulighet til å
registrere telefonnummer for å åpne porten. Maks. 3 stk. telefonnummer kan registreres per
eierseksjon. Dette for å begrense tilgangen til garasjeport.

For å få tilgang til porten, må du sende epost til styret.

Gjesteparkering:

Sameiet disponerer 10 gjesteparkeringsplasser.

4 er lokaliser ved E-blokka, vis-a-vis FUS Barnehage. Merk at disse fire parkeringsplassene er forbeholdt barnehagen innen deres åpningstider – kl. 07.00 – 17.00. Bruk av disse parkeringsplassene i denne perioden kan medføre kontrollgebyr.

6 gjesteparkeringser er lokalisert i garasjeanlegget. et er anviste plasser for gjesteparkering, disse er markert med G1, G2, G3, osv..

Beboere i sameiet Lillo Nydalen gis mulighet til å la sine gjester benytte seg av gjesteparkeringsplasser som er opprettet av sameiet. Det er altså kun gjester til beboere i sameiet som har adgang til å bruke gjesteparkeringsplassene, og ikke beboerne selv.

Gjesteparkering registreres via AimoPark-app. Gjesteparkeringen er gyldig i 18 timer fra registrering i AimoPark. Misbruk av gjesteparkeringsplasser av beboere vil medføre kontrollavgift og styret vil trekke tilbake vedkommendes tilgang til å registrere gjesteparkering.

Ta kontakt med styret for å få tilgang til å bruke AimoPark.

Brudd på parkeringsreglene for gjesteparkeringsplass og parkering uten gyldig parkeringsbevis vil medføre kontrollavgift som ilegges av Aimo Park, som sameiet har avtale med. Alle kjøretøy hensatt utenfor gjesteparkeringsplassene og/eller på andres parkeringsplasser vil ilegges bot. 

MC-parkeringer

Styret disponerer 5-antall MC-parkeringer som er disponibel for utleie. Disse koster 330 kroner i måneden, og avtale må inngås med Styret.

Ta kontakt med Styret ved interesse.