Heis og heisstans

Heisstans, skader eller feil ved heisene meldes til styret på e-post lillonydalen@mittusbl.no.

Ved heisstans med behov for å kontakte heisoperatørs nødtelefon, skal styret i tillegg varsles på e-post.

Spesielt om flytting

Det bes om hensynsfull bruk av fellesarealer og heis ved flytting. Det er seksjonseiers ansvar å oppfordre flyttefirmaer og andre som skal bruke heisen for å frakte større gjenstander, til å opptre forsiktig i heisen. Sameiet er forsikret mot skade på heisene, men ved uhell må dette meldes fra om til styret på e-post lillonydalen@mittusbl.no.

Forsiktig bruk av heisene vil ha positiv effekt på vårt forbruk, som bidrar til å holde felleskostnader nede.