Ved heisstans eller andre feil

Heisstans, skader eller feil ved heisene meldes til styret på e-post lillonydalen@mittusbl.no. Dersom det er heisstans og man har behov for å kontakte heisoperatørs nødtelefon skal styret i tillegg varsles.

Spesielt om flytting

Det er seksjonseiers ansvar å sørge for hensynsfull bruk av heis ved flytting. Dette gjelder også dersom man benytter eksterne flyttebyrå. Man må vise varsomhet i heisene og man skal ikke sette opp fysiske hindringer for heisdørene da dette kan føre til skade på automatikken og dertil dyre reparasjoner. Uhell må meldes til styret per e-post.