Hvordan bestille nøkler og nøkkelbrikker?

Bestilling av nøkler og nøkkelbrikker gjøres gjennom Usbl.

Vennligst send en e-post til nokler@usbl.no

Når de har mottatt e-post vil de sende bestillingsskjema til utfylling i retur.

Se vedlagt eksempel for korrekt utfylling.

Eksempel på utfylling av nøkkel/brikkebestilling

Priser:
Nøkkel koster 365,- inkl. mva pr. nøkkel.
Nøkkelbrikke koster 350,- inkl. mva pr. nøkkelbrikke.