Informasjon om søppelstasjoner

Sameiet har tre punkter for kasting av vanlig avfall og papp-/papiravfall:

  • Utenfor blokk B (C- og D-oppgangen)
  • Utenfor blokk C (ved barnehagen)
  • Utenfor garasjeporten

Vi ber alle sameiere om å benytte sameiets beholdere for avfall. I søppelsjaktene for papp kan det noen ganger tette seg og se ut som det er fullt. I disse tilfellene må man trykke pappen lenger ned. Dersom det faktisk er helt fullt i papp-beholderne, eller beholderne for restavfall eller matavfall , ber vi om at dere forsøker en av de andre punktene til sameiet eller venter til søppelet er tømt. Vi ber om at ingen setter fra seg søppel ved avfallsbeholderne. Dette vil ikke fjernes av renovasjonsetaten, og vil kun lokke skadedyr til området.

Dersom dere skulle være så uheldige å miste noe verdifullt i en av søplebrønnene, finnes det firmaer som kan hente opp slikt mot betaling – dette vil eventuelt måtte dekkes av den enkelte sameier. Et eksempel på et slikt firma er; NIWI Miljøtiltak AS.

Har man større mengder søppel som følge av innflytting, utflytting eller annet bes det om at dette fraktes til nærmeste gjenvinningsstasjon da det ikke er kapasitet for dette i våre søppelpunkter. De nærmeste stasjonene for dette er Grefsen gjenbruksstasjon (Kapellveien 118) og Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon (Bentsebrugata 11C). Privatpersoner kan levere avfall gratis.

Glasscontainer

Oslo kommune har også en container for kasting av glass- og metallavfall plassert på vår eiendom. Denne står utenfor blokk B (C- og D-oppgangen). Dersom denne er full, ber vi om at dere forsøker returpunktet i rundkjøringen ved Lillogata – langs elven nedenfor Fernanda Nissens gate 7 og 10.