Sameiet har tre punkter for kasting av vanlig avfall og papp-/papiravfall:

  • Utenfor blokk B (C- og D-oppgangen)
  • Utenfor blokk C (ved barnehagen)
  • Utenfor garasjeporten

Vi ber alle sameiere om å benytte sameiets beholdere for avfall. Noen ganger kan det være fullt i papp-beholderne, og vi ber da om at dere forsøker en av de andre pappbeholderne til sameiet eller venter til pappen er tømt. Vi ber om at ingen setter fra seg søppel ved avfallsbeholderne, da dette ikke vil fjernes av renovasjonsetaten.

Oslo kommune har også en container for kasting av glass- og metallavfall plassert på vår eiendom. Denne står utenfor blokk B (C- og D-oppgangen). Dersom denne er full, ber vi om at dere forsøker returpunktet i rundkjøringen ved Lillogata – langs elven nedenfor Fernanda Nissens gate 7 og 10.

 

Dersom dere skulle være så uheldige å miste noe verdifullt i en av søplebrønnene, finnes det firmaer som kan hente opp slikt mot betaling – dette vil eventuelt måtte dekkes av den enkelte sameier. Et eksempel på et slikt firma er:

NIWI Miljøtiltak AS

Odd Nansens vei 5, 1360 Fornebu. Telefonnummer: 67 58 96 20 eller 41 44 01 01 .