Ved oppdagelse av skadedyr i leiligheten

Oppdages skadedyr i din leilighet må dette meldes umiddelbart til styret på mail. Klikk på lenkene under for å lese mer:

Skadedyr

Forebygging av skadedyrangrep