Styret i Sameiet Lillo Nydalen

Fungerende styreleder Tor-Martin Torbergsen

Bor: Oppgang F
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. økonomi, kommunikasjon, tekniske anlegg og bygg (som heiser, ventilasjon,, gulvvarme, brann), juridisk, kontakt med USBL, kontakt med naboer, offentlige myndigheter, veilaget, tv/internett, og sosiale aktiviteter. Ansvar for HMS sammen med Trang.

Styremedlem Svein Håpnes

Bor: Oppgang A
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. garasje og parkering, utenomhus (gartner, snøbrøyting+), vårdugnad,  Ansvar for HMS sammen med styreleder.

Styremedlem Trang Huyhn

Bor: Lillo Gård Sameie
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. HMS, kontakt vakthold og kameraovervåking, herunder uttak av bilder/video, oppfølging av økonomi samen med styreleder.

Styret i Parkeringssameiet Lillo Nydalen

Fungerende styreleder Tor-Martin Torbergsen

Bor: Oppgang F

Styremedlem Svein Håpnes

Bor: Oppgang A