Styret i Sameiet Lillo Nydalen

Styreleder Hedvig Skappel

Bor: Oppgang A
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. økonomi, kommunikasjon, utomhus (gartner, snøbrøyting, o.l.), juridisk, kontakt med USBL, kontakt med naboer, offentlige myndigheter, felles vei, tv/internett, sosiale aktiviteter og oppfølging av  vaskefirma. Ansvar for HMS sammen med Bjørn.

Styremedlem Bjørn Gunnar Nysæter

Bor: Oppgang C
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. oppfølging av nøkler og brikker mot USBL, kontakt vakthold og kameraovervåking, herunder uttak av bilder/video. Ansvar for HMS sammen med styreleder.

Styremedlem Jonas Emil Tveter

Bor: Lillo Gård Sameie
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. tekniske anlegg og bygg som heiser, ventilasjon, brann, vinduer o.l., reklamasjoner mot utbygger, veilag og parkering.

Styremedlem Leander Van de Pontseele

Bor: Oppgang F
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. oppfølging vaktmester, kontakt med SeeU, tekniske anlegg som dører, heiser, gulvvarme o.l. Ansvar for HMS sammen med styreleder og Bjørn.

Styret i Parkeringssameiet Lillo Nydalen

Styreleder Hedvig Skappel

Bor: Oppgang A

Styremedlem Jonas Emil Tveter

Bor: Lillo Gård Sameie

Styremedlem Leander Van de Pontseele

Bor: Oppgang F