Styret i Sameiet Lillo Nydalen

Styreleder Hedvig Skappel

Bor: Oppgang A
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. økonomi, kommunikasjon, utomhus (gartner, snøbrøyting, o.l.), forsikring, juridisk, kontakt med USBL, vakthold, kontakt med naboer, offentlige myndigheter, sosiale aktiviteter og oppfølging av vaktmester samt vaskefirma. Ansvar for HMS sammen med Jonas.

Styremedlem Richard Bjercke

Bor: Oppgang A
Ansvar: Hovedansvar for bl.a.  felles vei inkl. veilag, parkering, tv/internett, kameraovervåkning, herunder uttak av bilder/video og kontakt med SeeU.

Styremedlem Jonas Emil Tveter

Bor: Oppgang F
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. tekniske anlegg og bygg som heiser, ventilasjon, brann, dører, vinduer o.l., reklamasjoner mot utbygger. Ansvar for HMS sammen med styreleder.

Styremedlem Espen Johansen

Bor: Oppgang D
Ansvar: Hovedansvar for bl.a. tekniske anlegg, prosjektoppfølging, anbud og HMS sammen med styreleder og Jonas.

Styret i Parkeringssameiet Lillo Nydalen

Styreleder Hedvig Skappel

Bor: Oppgang A

Styremedlem Richard Bjercke

Bor: Oppgang A

Styremedlem Jonas Emil Tveter

Bor: Oppgang F