Styret i sameiet Lillo Nydalen

Styreleder Tom Nyquist

Bor: Oppgang C
Ansvar: Styreleder med ansvar for bl.a. HMS, tekniske anlegg som heis, brannalarm, ventilasjons-, varme-, sprinkler-, sanitær og elektrisk anlegg, bygningsmessige saker som dører, vinduer, fasader og tak samt garasjeport. I tillegg ansvar for kontakt med offentlige myndigheter, ansvar for oppfølging av reklamasjoner, kontakt med utbygger og hovedansvar for innkjøp.
Bakgrunn: Ingeniør og takstmann
Erfaring styrearbeid:  8 år som styreleder der han bodde tidligere. Er for tiden styreleder i et boligsameie gjennom jobben.

 

Styremedlem Marianne Rudolph-Lund

Bor: Oppgang E

Ansvar: Økonomi, herunder budsjett og regnskap, sluttgodkjenning av fakturaer og generell oppfølging, kontakt med regnskap hos USBL, sameiets representant i veilaget Fernanda Nissens gate og annen kontakt med nabosameier.

Bakgrunn: Økonomi (MIM) og eiendom (MNEF).

 

Styremedlem Kent Erik Tronslien

Bor: Oppgang F

Ansvar: Forsikring, herunder innmelding av skader, kontakt med USBL og oppfølging av forsikringssaker. Oppfølging av vaskefirma, oppfølging av vakthold, organisering av dugnader mv. Hovedansvar for oppfølging av balkongrekkverksaken og oppfølging av SINTEF-rapporten, samt ansvar for kontakt med USBL på forsikringssaker og juridisk bistand.

 

Styremedlem Farshid Ezligini

Bor: Oppgang A

Ansvar: Oppfølging av uteområder, herunder snømåking, gartner, avfallscontainere, glasscontainer og vaktmester. Oppfølging av parkering, herunder Q-park, gjesteparkeringskort og parkering Dominos.  I tillegg oppfølging av felles vei FN1/FN3.

 

Styremedlem Henning Kristiansen

Bor: Oppgang F

Ansvar: Låser og adgangskontroll, herunder bestilling av nøkler og nøkkelbrikker. Ansvar for kameraovervåkning, herunder uttak av bilder/video og kontakt med SeeU. Ansvar for diverse tekniske anlegg (heiser osv.) hvis styreleder er forhindret/fraværende.

 

Styremedlem Hanne Elisabeth Kolby

Bor: Oppgang D

Ansvar: Kommunikasjon, herunder e-post, nettside og generell info mellom styret og sameiet.

Bakgrunn: Samfunnsviter

Erfaring styrearbeid: 3 år som styremedlem i borettslag der hun bodde tidligere, 2 år som styremedlem i Oslo Rugbyklubb og 5 år styreerfaring fra fagbevegelsen.

 

Styret i parkeringssameiet Lillo Nydalen

Styreleder Tom Nyquist

Bor: Oppgang C
Bakgrunn: Ingeniør og takstmann
Erfaring styrearbeid:  8 år som styreleder der han bodde tidligere. Er for tiden styreleder i et boligsameie gjennom jobben.

Styremedlem Farshid Ezligini

Bor: Oppgang A

Styremedlem Kent Erik Tronslien

Bor: Oppgang F