Det er mye støv på ventilasjonsristen. Hva gjør jeg?

Leilighetene har balansert ventilasjon og er utført etter det såkalte omrøringsprinsippet. Omrøringsventilasjon er det vanligste ventilasjonsprinsippet og skal medføre at luftkvaliteten skal bli tilnærmet lik i hele rommet.

Støv på tilluftsventilen, på vegg og i himling rundt, kommer normalt ikke fra ventilasjonen, men skyldes at omrøringsprinsippet drar støv som allerede er i rommet opp mot ventilen og kleber seg på og rundt den. Dette kan avdekkes ved å demontere risten/tilluftsventilen (trekkes ut) og dersom ventilen er ren på innsiden, er støvet ikke forårsaket av ventilasjonsanlegget.

Styret har gjort en kontroll av dette i noen leiligheter og i alle tilfellene var ristene skinnende rene på innsiden og støvete på siden ut i leiligheten. Det er å anbefale at tilluftsventilen og området rundt støvsuges/støvtørkes og vaskes med jevne mellomrom.