Hvor finner container for glass og metall?

Oslo kommune har en container for kasting av glass- og metallavfall plassert på vår eiendom. Denne står utenfor blokk B (C- og D-oppgangen). Dersom denne er full, ber vi om at dere forsøker returpunktet i rundkjøringen ved Lillogata – langs elven nedenfor Fernanda Nissens gate 7 og 10.