Hvordan får jeg navn på ringeklokken?

Ringetablåene ved oppgangene oppdateres hvert kvartal av styret. Ved innflytting/utflytting sender man navn og leilighetsnummer til styret per mail og vi vil inkludere dette ved neste kvartalsoppdatering. Det er kun lov med etternavn på ringeklokkene, dersom man ikke ønsker sitt etternavn kan man be om å kun ha leilighetsnummer uten navn.