Hvordan får jeg tilgang til garasjeporten?

Garasjeporten er automatisk og kan enten åpnes ved å ringe eller sende SMS (kun registrerte nummer) eller ved bruke nøkkelbrikke. Det er kun eiere av parkeringsplasser som har mulighet til å
registrere telefonnummer for å åpne porten. Maks. 3 stk. telefonnummer kan registreres per
eierseksjon. Dette for å begrense tilgangen til garasjeport.

For å få tilgang til porten, må du sende epost til styret.