Hvordan justerer jeg gulvvarmen?

Alle rom i leilighetene har vannbåren gulvvarme lagt under parkett og flis.

Varmen styres av trådløse termostater i hvert rom. Manglende gulvvarme kan skyldes behov for utskifting av batteri. LED-lampen på termostaten vil da hverken gi grønt eller rødt lys når det vris på justerings-hjulet. Brukermanual og instruks for utskifting av batteri finner dere ovenfor.

Instruks for gulvvarmefunksjon

Dersom termostaten er på, batteri er fungerende, dere har forsøkt å justere varmen uten å kjenne forskjell de neste 12-24 timene, kan det være at ventil har hengt seg opp i lukket tilstand i varmefordelingsskapet. Vi ber dere da sende e-post til styret, som sammen med vaktmester er instruert i de justeringer som oftest kreves for å løse problemet. Eventuelt må rørlegger kontaktes. Det er ikke meningen at beboer selv skal gjøre justeringer i varmefordelingsskapet.

Termostat brukerveiledning