Hvordan ventilasjon har leilighetene?

Leilighetene har balansert ventilasjon og er utført etter det såkalte omrøringsprinsippet. Omrøringsventilasjon er det vanligste ventilasjonsprinsippet og skal medføre at luftkvaliteten skal bli tilnærmet lik i hele rommet.

Sameiet har egne ventilasjonsaggregater for leilighetene. Aggregatene er plassert på taket og det er ett aggregat pr. oppgang. Tilførsel av luft og avtrekk av luft går i hver sine kanaler og kommer derfor ikke i kontakt med hverandre.

Aggregatene har varmegjenvinning ved en dobbel varmegjenvinner og et vann-varmebatteri for ettervarme ved behov.

Luftbehandlingsanlegget er levert av Blikra & Søderblom AS. Det utføres service på anlegget to ganger årlig.