Jeg har oppdaget skadedyr i leiligheten

Oppdages skadedyr i din leilighet må dette meldes umiddelbart til styret på mail.

Sameiet er forsikret hos Protector forsikring som bl.a. dekker problemer med skadedyr. Forsikringen omfatter hele eiendomsmassen, boligene med tilhørende fellesarealer, og dekker bekjempelse av skadedyr som bl.a. veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, maur, mus og rotter.

Ved oppdagelse eller mistanke om skadedyr må dette meldes umiddelbart til styret på e-post lillonydalen@mittusbl.no

Styret tar kontakt med Norsk Hussopp Forsikring på telefon 22 28 31 50 eller skade@hussoppen.no.
Alarmtelefonen 67 55 25 00 kan benyttes ved behov for akutt hjelp utenom arbeidstid.

Mer informasjon samt informasjon om de vanligste skadedyrene kan finnes på nettsiden til Folkehelseinstituttet.