Jeg skal bruke heis ved flytting, hva må jeg passe på?

Det er seksjonseiers ansvar å sørge for hensynsfull bruk av heis ved flytting. Dette gjelder også dersom man benytter eksterne flyttebyrå. Man må vise varsomhet i heisene og man skal ikke sette opp fysiske hindringer for heisdørene da dette kan føre til skade på automatikken og dertil dyre reparasjoner. Uhell må meldes til styret per e-post.

Vær spesielt oppmerksom på heis i oppgang 3B. Dette er en brannheis med spesielle funksjoner for at brannvesenet skal kunne benytte heissjakten ved brann og andre nødstilfeller.