Hva dekker de månedlige felleskostnadene?

De månedlige felleskostnadene dekker sameiets løpende kostnader gjennom et driftsår i tillegg til andre utgifter og investeringer som kommer sameiet til gode.

Noen av de faste kostnadene som dekkes er vaktmester, gartnertjenester, renovasjon, renhold, snøbrøyting, bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, TV/bredbånd, fjernvarme (a-akontobeløp), drift og vedlikehold av alle tekniske anlegg, forretningsførsel, styrehonorar, samt andre tjenester til drift og vedlikehold av bygningsmassen.