Luftbehandlingsanlegg for leilighetene

Sameiet har egne ventilasjonsaggregater for leilighetene. Aggregatene er plassert på taket og det er ett aggregat pr. oppgang. Tilførsel av luft og avtrekk av luft går i hver sine kanaler og kommer derfor ikke i kontakt med hverandre.

Aggregatene har varmegjenvinning ved en dobbel varmegjenvinner og et vann-varmebatteri for ettervarme ved behov.

Luftbehandlingsanlegget er levert av Blikra & Søderblom AS. Det utføres service på anlegget to ganger årlig.

Ventilasjonsfilter

Aggregatene ble i utgangspunktet levert med filter av såkalt F7-kvalitet. Sameiet vårt ligger i en sone hvor dette skal være akseptabelt.

Styret har imidlertid reforhandlet avtalen med Blikra & Søderblom. Filter på tilluftssiden til leilighetene leveres nå av typen Camfil Cityflow. Dette er en ny type filter som er av langt bedre kvalitet og vesentlig dyrere enn filter av både F7- og F9- kvalitet. Cityflow-filteret har i tillegg et aktivt kullfilter. Det utføres ett filterskift pr. år.

Støv i leilighetene

Leilighetene har balansert ventilasjon og er utført etter det såkalte omrøringsprinsippet.

Omrøringsventilasjon er det vanligste ventilasjonsprinsippet og skal medføre at luftkvaliteten skal bli tilnærmet lik i hele rommet.

Støv på tilluftsventilen, på vegg og i himling rundt, kommer normalt ikke fra ventilasjonen, men skyldes at omrøringsprinsippet drar støv som allerede er i rommet opp mot ventilen og kleber seg på og rundt den. Dette kan avdekkes ved å demontere risten/tilluftsventilen (trekkes ut) og dersom ventilen er ren på innsiden, er støvet ikke forårsaket av ventilasjonsanlegget.

Styret har gjort en kontroll av dette i noen leiligheter og i alle tilfellene var ristene skinnende rene på innsiden og støvete på siden ut i leiligheten. Det er å anbefale at tilluftsventilen og området rundt støvsuges/støvtørkes og vaskes med jevne mellomrom.