Her finner du svar på ofte stilte spørsmål i vårt sameie.

Mange leter etter veiledning på drift og vedlikehold av leiligheten, samt informasjon om hvilke leverandører som har levert ulike ting i leiligheten, som skap, dusjkabinett og lignende. Nedenfor finner du brukerveiledning for leilighetene, og digital boligmappe med detaljert informasjon om innholdet i leilighetene.

Brukerveiledning for leilighetene

Forvaltning, drift og vedlikehold – Fernanda Nissens gate 3 A-F

Under er andre spørsmål vi i styret ofte mottar. Er det andre ting du lurer på, anbefaler vi at du kontakter styret.

Avfall & Renovasjon

Oslo kommune har en container for kasting av glass- og metallavfall plassert på vår eiendom. Denne står utenfor blokk B (C- og D-oppgangen). Dersom denne er full, ber vi om at dere forsøker returpunktet i rundkjøringen ved Lillogata – langs elven nedenfor Fernanda Nissens gate 7 og 10.

Har man større mengder søppel som følge av innflytting, utflytting eller annet bes det om at dette fraktes til nærmeste gjenvinningsstasjon da det ikke er kapasitet for dette i våre søppelpunkter. De nærmeste stasjonene for dette er Grefsen gjenbruksstasjon (Kapellveien 118) og Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon (Bentsebrugata 11C). Privatpersoner kan levere avfall gratis gjennom appen Oslo-nøkkelen.

Sameiet har tre punkter for kasting av vanlig avfall og papp-/papiravfall:

  • Utenfor blokk B (C- og D-oppgangen)
  • Utenfor blokk C (ved barnehagen)
  • Utenfor garasjeporten

Vi ber alle sameiere om å benytte sameiets beholdere for avfall. I søppelsjaktene for papp kan det noen ganger tette seg og se ut som det er fullt. I disse tilfellene må man trykke pappen lenger ned. Dersom det faktisk er helt fullt i papp-beholderne, eller beholderne for restavfall eller matavfall, ber vi om at du forsøker en av de andre punktene til sameiet eller venter til søppelet er tømt. Vi ber om at ingen setter fra seg søppel ved avfallsbeholderne. Dette vil ikke fjernes av renovasjonsetaten, og vil kun lokke skadedyr til området.

Dersom dere skulle være så uheldige å miste noe verdifullt i en av søplebrønnene, finnes det firmaer som kan hente opp slikt mot betaling – dette vil eventuelt måtte dekkes av den enkelte sameier. Et eksempel på et slikt firma er; NIWI Miljøtiltak AS.

Drift

Heisstans, skader eller feil ved heisene meldes til styret på e-post lillonydalen@mittusbl.no. Dersom det er heisstans og man har behov for å kontakte heisoperatørs nødtelefon skal styret i tillegg varsles

Det er seksjonseiers ansvar å sørge for hensynsfull bruk av heis ved flytting. Dette gjelder også dersom man benytter eksterne flyttebyrå. Man må vise varsomhet i heisene og man skal ikke sette opp fysiske hindringer for heisdørene da dette kan føre til skade på automatikken og dertil dyre reparasjoner. Uhell må meldes til styret per e-post.

Vær spesielt oppmerksom på heis i oppgang 3B. Dette er en brannheis med spesielle funksjoner for at brannvesenet skal kunne benytte heissjakten ved brann og andre nødstilfeller.

Garasje & parkering

Garasjeporten er automatisk og kan enten åpnes ved å ringe eller sende SMS (kun registrerte nummer) eller ved bruke nøkkelbrikke. Det er kun eiere av parkeringsplasser som har mulighet til å
registrere telefonnummer for å åpne porten. Maks. 3 stk. telefonnummer kan registreres per
eierseksjon. Dette for å begrense tilgangen til garasjeport.

For å få tilgang til porten, må du sende epost til styret.

Gjesteparkering registreres via AimoPark-app. Gjesteparkeringen er gyldig i 18 timer fra registrering i AimoPark. Misbruk av gjesteparkeringsplasser av beboere vil medføre kontrollavgift og styret vil trekke tilbake vedkommendes tilgang til å registrere gjesteparkering.

Ta kontakt med styret for å få tilgang til å bruke AimoPark.

Markiser, balkongglass, varmepumpe og andre fasadeendringer

Nei, det kan du ikke.

Balkongglass tilhører sameiets fasade, og er søknadspliktig endring. Frem til våren 2024, har styret avventet ferdigattest for alle blokkene. Uten ferdigattest har det vært vanskelig å kunne søke om endring.

Per juni 2024 har styret ikke tatt stilling til endring av balkongglass, men utelukker ikke at det kan åpnes for.

Ja, det kan du!

Sameiet har inngått en rammeavtale med Bovik for levering av markiser. I samarbeid med utbygger, arkitekt og styret har Bovik satt seg inn i detaljer for bygget og tilbudt et produkt som sitter nøkternt på byggets fasade. Veiledende priser, oppdatert juni 2023, er vist i pdf i link under.

Priser på markiser_oppdatert 2023

Ja, det kan du!

Sameiet har inngått en rammeavtale med Bovik for levering av utvendig solskjerming. Bovik har satt seg inn i detaljer for bygget og tilbudt et produkt som sitter skjult i vinduskarmene. Veiledende priser, oppdatert juni 2023, er vist i pdf i link under.

Priser utvendig solskjerming

Ja, det kan du!

Sameiet har inngått en rammeavtale for utvendige varmelamper. Provida er samarbeidspartner for varmelamper.

www.providavarme.no

Nei, det kan du ikke.

Oppsett av varmepumpe krever et inngrep i bygningskroppen, og utvendig bygningskropp regnes som fellesareal i sameier og borettslag. Dermed er det styret som administrerer det. Dette betyr at ingen enkeltperson kan montere opp større ting på ytterveggen, uten at styret har godkjent det.

Om leiligheten

Leilighetene har balansert ventilasjon og er utført etter det såkalte omrøringsprinsippet. Omrøringsventilasjon er det vanligste ventilasjonsprinsippet og skal medføre at luftkvaliteten skal bli tilnærmet lik i hele rommet.

Støv på tilluftsventilen, på vegg og i himling rundt, kommer normalt ikke fra ventilasjonen, men skyldes at omrøringsprinsippet drar støv som allerede er i rommet opp mot ventilen og kleber seg på og rundt den. Dette kan avdekkes ved å demontere risten/tilluftsventilen (trekkes ut) og dersom ventilen er ren på innsiden, er støvet ikke forårsaket av ventilasjonsanlegget.

Styret har gjort en kontroll av dette i noen leiligheter og i alle tilfellene var ristene skinnende rene på innsiden og støvete på siden ut i leiligheten. Det er å anbefale at tilluftsventilen og området rundt støvsuges/støvtørkes og vaskes med jevne mellomrom.

Ringetablåene ved oppgangene oppdateres hvert kvartal av styret. Ved innflytting/utflytting sender man navn og leilighetsnummer til styret per mail og vi vil inkludere dette ved neste kvartalsoppdatering. Det er kun lov med etternavn på ringeklokkene, dersom man ikke ønsker sitt etternavn kan man be om å kun ha leilighetsnummer uten navn.

Alle rom i leilighetene har vannbåren gulvvarme lagt under parkett og flis.

Varmen styres av trådløse termostater i hvert rom. Manglende gulvvarme kan skyldes behov for utskifting av batteri. LED-lampen på termostaten vil da hverken gi grønt eller rødt lys når det vris på justerings-hjulet. Brukermanual og instruks for utskifting av batteri finner dere ovenfor.

Instruks for gulvvarmefunksjon

Dersom termostaten er på, batteri er fungerende, dere har forsøkt å justere varmen uten å kjenne forskjell de neste 12-24 timene, kan det være at ventil har hengt seg opp i lukket tilstand i varmefordelingsskapet. Vi ber dere da sende e-post til styret, som sammen med vaktmester er instruert i de justeringer som oftest kreves for å løse problemet. Eventuelt må rørlegger kontaktes. Det er ikke meningen at beboer selv skal gjøre justeringer i varmefordelingsskapet.

Termostat brukerveiledning

Vinduene i sameiet må vaskes på vanlig måte, og er seksjoneiers ansvar. Noen av vinduene kan være vanskelige å komme til med vanlig klut. Vi anbefaler at eiere å gå til innkjøp av forlengerskaft til nal og eventuell svamp, slik at dere kan nå vinduene uten å sette dere selv i potensielt farlige situasjoner ved å henge ut av vinduene. 

Terrassene på bakkeplan er tilleggsareal til de respektive seksjoner, og det er seksjonseier ansvar å bevegikdholde terrassene. Terrassene består av trykkimpregnert treverk, som trenger periodevis behandling. For å opprettholde et enhetlig visuelt uttrykk i sameiet, er det vedtatt følgende:

Ved behandling av terrassegulvene skal det benyttes klar treolje.

Eksempler på produkter:
Infra treolje eller Jotun treolje, begge kan kjøpes i fargen klar.

Leilighetene har balansert ventilasjon og er utført etter det såkalte omrøringsprinsippet. Omrøringsventilasjon er det vanligste ventilasjonsprinsippet og skal medføre at luftkvaliteten skal bli tilnærmet lik i hele rommet.

Sameiet har egne ventilasjonsaggregater for leilighetene. Aggregatene er plassert på taket og det er ett aggregat pr. oppgang. Tilførsel av luft og avtrekk av luft går i hver sine kanaler og kommer derfor ikke i kontakt med hverandre.

Aggregatene har varmegjenvinning ved en dobbel varmegjenvinner og et vann-varmebatteri for ettervarme ved behov.

Luftbehandlingsanlegget er levert av Blikra & Søderblom AS. Det utføres service på anlegget to ganger årlig.

Oppdages skadedyr i din leilighet må dette meldes umiddelbart til styret på mail.

Sameiet er forsikret hos Protector forsikring som bl.a. dekker problemer med skadedyr. Forsikringen omfatter hele eiendomsmassen, boligene med tilhørende fellesarealer, og dekker bekjempelse av skadedyr som bl.a. veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, maur, mus og rotter.

Ved oppdagelse eller mistanke om skadedyr må dette meldes umiddelbart til styret på e-post lillonydalen@mittusbl.no

Styret tar kontakt med Norsk Hussopp Forsikring på telefon 22 28 31 50 eller skade@hussoppen.no.
Alarmtelefonen 67 55 25 00 kan benyttes ved behov for akutt hjelp utenom arbeidstid.

Mer informasjon samt informasjon om de vanligste skadedyrene kan finnes på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

Nøkkelbrikker til sameiet kan miste funksjonen når de blir gamle. Bestilling av nye nøkkelbrikker og nøkler gjøres gjennom Usbl.

Venligst send e-post til nokler@usbl.no

Når de har mottatt e-post vil de sende bestillingsskjema til utfylling i retur.

Priser:
Nøkkel koster 584,- inkl. mva pr. nøkkel (forsendelse: 256 ,- inkl. mva)
Nøkkelbrikke koster 350,- inkl. mva pr. nøkkelbrikke (forsendelse: 235,- inkl. mva)

Oppgitte priser er eks. forsendelse. Pris for forsendelse er gitt i parentes og er priser gitt av leverandør pr. 15.09.2023. Priser kan endres uten forvarsel. Om ønskelig kan nøkler plukkes opp i Tåsenveien 28 for å unngå forsendelsesgebyr, men da må dette kommuniseres direkte ved bestilling. Nøkkelbrikke leveres kun med forsendelse. 

Om sameiet

De månedlige felleskostnadene dekker sameiets løpende kostnader gjennom et driftsår i tillegg til andre utgifter og investeringer som kommer sameiet til gode.

Noen av de faste kostnadene som dekkes er vaktmester, gartnertjenester, renovasjon, renhold, snøbrøyting, bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, TV/bredbånd, fjernvarme (a-akontobeløp), drift og vedlikehold av alle tekniske anlegg, forretningsførsel, styrehonorar, samt andre tjenester til drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Fordelingen av vedlikeholdsplikter mellom styret og sameiets beboere følger av Sameiets vedtekter og de til enhver tid gjeldende husordensreglene.

Sameiet Lillo Nydalen – Vedtekter

Sameiet Lillo Nydalen –  Husordensregler

Sameiet har avtale med Altibox gjennom leverandøren Viken fiber AS, om levering av grunnpakke med TV-kanaler og fiberbredbånd. Grunnpakka inneholder:

  • 15 faste kanaler + 20 valgfrie kanaler
  • Fiberbredbånd 500/500 Mbit/s

Ved å registrere bruker hos Viken fiber får du tilgang til informasjon om grunnpakka og mulighet til å bestille flere TV-kanaler eller raskere internett.

Grunnpakka betales månedlig via felleskostnadene, og pris vises på oversikten over felleskostnader i Bonabo på usbl.no.